2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Itt élek » Kitüntetettjeink» Kacska Zoltán

Kacska Zoltán

Biharnagybajom díszpolgára (1997)


Kacska Zoltán díszpolgárKacska Zoltán 1953. április 10-én született Berettyóújfaluban. Édesanyja Kacska Józsefné Telegdi Ilona bába néni, majd szülésznőként dolgozott szülőfalujában, Biharnagybajomban. Édesapja Kacska József volt, aki földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozott. Nővére, Sárkány Imréné Kacska Ilona 16 évvel volt idősebb, aki öccséhez hasonlóan szintén nagyon fiatalon (47 évesen) távozott közülünk.

Zoltán az általános iskolai tanulmányait lakóhelyén Biharnagybajomban végezte. Már ekkor kiderült, hogy nagyon érdeklődik a régmúlt iránt, foglalkoztatja a honismeret, a község és környéke, a Sárrét történelme, története, hagyományai, szokásai, a ránk hagyott kultúrális örökségek, kültúrális értékek tanulmányozása, tovább öregbítése. Ezért csatlakozott a Szűcs Sándorné Nagy Erzsébet Berta tanárnő által vezetett honismereti szakkörhöz, ahol hozzáértő segítséget kapott az ilyen jellegű tevékenység elindulásához. Erzsike néni is és a férje Szűcs Sándor bácsi, községünk sokat tudó szülöttje, etnográfus, író, néprajzkutató - mindketten nagyon szerették Őt, olyannyira, hogy keresztfiukká is fogadták. Ez az érdeklődés később sem szűnt meg, sőt az idő múlásával egyre inkább beleásta magát ebbe a munkába, és az életnek ezen a területén kívánt tovább munkálkodni, a tanulmányait is ebben a tudományágban folytatta.

1967-ben kezdte meg a gimnáziumi tanulmányait a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnáziumban, ahol 1971-ben érettségizett. A gimnáziumban is tovább tudott foglalkozni a honismerettel, ahol szintén lelkes szakember irányításával dolgozhattak, Rettegi Istvánné Annuska néni is megszállottja volt a múlt kutatásának, a hagyományok átörökítésének. Ebben az időszakban már szakmai jellegű tanulmányai közül jó néhány publikálásra került különféle szaklapokban, kiadványokban, több alkalommal vett részt országos néprajzi konferenciákon, találkozókon, versenyeken. Ekkor már teljesen meg volt fertőzve ezzel a tudományággal, imádta a kutatómunkát, az emberekkel való kapcsolatépítést, az új ismeretek megszerzése iránti vágya soha nem szűnt meg.

1971 szeptembertől - mivel nem vették fel a Tanítóképző Főiskolára - képesítés nélküli tanító volt a Bihartordai Általános Iskolában, de csak 4 hónapig. Ugyanis 1972. január 1-től hazahívták szülőfalujába művelődési ház igazgatónak. Ebben a munkában nagyon magára talált, itt remekül érvényesült a kreativitíása, a szervezőkészsége, az emberekért való tenniakarása, remek kapcsolatteremtő képessége. 1973-ban felvételt nyert a Debreceni Tanítóképző Főiskolára, ahol megkezdte tanulmányait népművelő-könyvtáros szakon. 1 évet elvégzett, majd egy kis megszakítás következett, mivel hazafias kötelességének eleget téve 24 hónapra bevonult sorkatonai szolgálatra. 1974-ben bevonulása előtt néhány nappal megnősült. Ez a házassága azonban nem bizonyult tartósnak két év múlva, amikor leszerelt már külön voltak és később el is váltak. Leszerelése után ismét a művelődési házban dolgozott tovább és a tanulmányait is folytatta a főiskolán, ahol 1978-ban népművelő-könytáros szakon diplomázott. 1978-ban kötött házasságot másodjára, és ebben a boldog házasságban élt élete végéig.

1986-ban felvételt nyert a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajzi Tanszékére, ahol 1991-ben etnográfus diplomát kapott. 1990-ben a rendszerváltás utáni első demokratikus önkormányzati választáson megválasztották Biharnagybajom polgármesterévé, amely tisztségben mindvégig emberséggel, tisztességel, nagy szakmai tudással és alázattal szolgálta imádott szülőfaluját és annak lakosait.

Sajnos nagyon fiatalon, 44 évesen távozott közülönk, pedig még nagyon sok jó elképzelést, fejlesztéssel kapcsolatos tervet dédelgetett, hiszen igazi lokálpatrióta volt. A településért végzett sok éves lelkiismeretes munkája elismeréseképpen a község díszpolgárává választották 1997-ben. Több szakmai és állami kitüntetéssel ismerték el munkáját az évek során. Egy segítőkész, mozgalmas, tenniakaró élet ért véget fiatalon. Emlékét nagyon sokan őrzik tisztelettel, szeretettel és kegyelettel.

Kacska Zoltánné
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top