Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Intézményvezető állás

Intézményvezető állás

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) pályázati felhívása

Meghirdetett álláshely:
a) munkahely (neve, címe): Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
4172 Biharnagybajom, Várkert 35.
b) beosztás: intézményvezető, magasabb vezető (igazgató)
c) betöltendő munkakör: pedagógus vagy közművelődési szakember

A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő időpontja: 2018. július 1.
A megbízás megszűnésék időpontja: 2023. június 30.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működésének biztosítása az óvodai nevelés, közművelődési munka irányítása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása, kinevezés szerinti munkakörhöz tartozó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § vagy a 150/1992.
(XI. 20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdésében szereplő végzettség, képzettség.
• Közművelődési intézmény-vezető tanfolyam elvégzését okirattal igazolja, kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez vagy rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel.
• A feladat ellátásához szükséges 5 év szakmai (pedagógus vagy közművelődési) gyakorlat.
• Az intézményben pedagógus, közművelődési munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus és/vagy közművelődési munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok, különösen:
• a pályázó szakmai életrajza,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléssel,
• a vonatkozó jogszabályok szerinti szakirányú felsőfokú végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatai,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• figyelembe veendő jogviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások
• a pedagógus szakvizsga, vagy közművelődési intézmény-vezetői tanfolyam meglétét igazoló dokumentum másolata,
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri pályázatának tárgyalását
• a vonatkozó jogszabályban körülírt egyéb feltételek, körülmények

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók, közművelődési munkakörbe történő kinevezés esetén a
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet figyelembevételével.

A pályázat benyújtásának határideje:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő elsődleges közzétételtől számított 30. nap, ha az nem munkanap, akkor az azt követő munkanapon adható postára, illetve 16.00 óráig zárt borítékban a benyújtási címre.

A pályázatot zárt borítékban 2 példányban Biharnagybajom Község Polgármesterének címezve (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „ÁMK intézményvetetői álláshely pályázat”

Pályázat elbírálásának időpontja: 2018. júniusi rendes testületi ülés

Tájékoztatás kérhető: Szitó Sándor polgármester, telefon: 54/472-002
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top