2022. November 30. Szerda András, Andor napja van.
Kezdőlap » Itt élek » Híres bajomiak» Hegyesi Márton

Hegyesi Márton

(1846 - 1907)
történetíró, ügyvéd, lapszerkesztő

Hegyesi MártonA historikus szakmabelieken – had-, hely- és irodalomtörténészeken – kívül ma már kevesen ismerik az egykori jeles váradi ügyvéd, szerkesztő, Hegyesi Márton nevét, aki 1846. július 10-én született Biharnagybajomban földműves, akkor még jobbágy szülők gyermekeként. Iskoláit szülőhelyén és a debreceni Református Kollégiumban végezte; mezei jogászként folytatott tanulmányait – közben a Beöthy családnál nevelősködött, ahova később be is nősült; második felesége Beöthy Eszter volt – pedig az eperjesi jogakadémián magánvizsgával (1870) zárta. Rövid budapesti „bojtárkodás” után 1873. január 1-jén Nagyváradon nyitott ügyvédi irodát. Több mint négy évtizedes praxisa alatt számos híres és hírhedt pörben jeleskedett; ő volt például 1898-ban az agrárszocializmussal is gyanúsított, ám inkább „csupán” a kegyetlen adóvégrehajtás miatt lázadó, a községházát megostromló bagaméri zendülők védője. A szülőfaluját is magában foglaló bárándi kerületet függetlenségi programmal két cikluson át képviselte az Országgyűlésben (1875-1881).

Történeti, jogi tárgyú és napi kérdésekkel foglalkozó publicisztikai cikkei már a hetvenes évektől megjelentek a helyi, nemkülönben az országos lapokban. Szerkesztőként a 48-as Biharmegyei Lapoknál mutatkozott be (1880-1881). Pár hónapig szerkesztette Nagyváradot is (1890), majd pedig – nagy fordulással – a szabadelvű párt jeles orgánumának, a Szabadságnak lett felelős szerkesztője (1899-1904). Hegyesi Márton tevékenységének máig maradandó elemét historikus munkássága képezi. Rendszeresen írt történeti lapokba; a nyolcvanas években a Bihar Megyei Régészeti és Történelem Egylet titkára volt; kutatóként az akkor még közeli „kortörténetnek” számító forradalom és szabadságharc emlékeinek – benne visszaemlékezéseknek – a gyűjtése, rögzítése és földolgozása foglalkoztatta. Ekként szoros kapcsolatba került a kolozsvári 1848-49-es Országos Történelmi Ereklye Múzeummal.

Jelentős könyveit említjük. A Biharvármegye 1848-49-ben címűt, amely a jeles reformellenzéki, majd forradalmi főispán és szabadságharcos kormánybiztos „Beöthy Ödön arcképével és életrajzával” 1885-ben jelent meg Nagyváradon, valamint a Franklin Társulat által 1898-ban kiadott hadtörténeti művét (Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története).

Hegyesi Márton 1907. március 14-én halt meg. Egész, háromezer kötetnyi hagyatéka kalandos úton a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumba jutott (1954). Ez az anyag értékekben igen gazdag.

Ruszoly József, jogász professzor
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél
 
 
Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top