Kezdőlap » Szívesen látjuk » Településtörténet» Demográfia

Demográfia

Népesség, demográfiai jellemzők

Az első hivatalos magyarországi népszámlálás óta a község népességszámának alakulása, a népszámlálások éve szerint: 

Év Lakosságszám
1870 3519 fő
1880 3430 fő
1890 3980 fő
1900 4196 fő
1910 4314 fő
1920 4212 fő
1930 4650 fő
1941 4725 fő
1949 5142 fő
1960 4762 fő
1970 3728 fő
1980 3359 fő
1990 3008 fő
2001 2936 fő
2011 2858 fő

Biharnagybajom a megye közepes lakosságú községei közé tartozik, a település állandó lélekszáma 2011. január 1-én 2932 fő. Ez a népesség 61,35 km2 területen él, így a népsűrűség 48 fő/km2 - a kistérség községeihez hasonló. Lakónépessége az 1950-es évek végén érte el maximumát, azóta csökken. A népesség számának csökkenésében mind a természetes fogyás, mind az elvándorlás szerepet játszik.

A férfiak és a nők aránya 2011. január 1-én nagyjából 50-50% (1468 nő és 1464 férfi él a településen). Az állandó népesség életkor szerinti megoszlása kedvező a településen, hiszen a lakosság 28%-a (810 fő) a 0-18 év közötti korosztályhoz tartozik, míg a 60 év felettiek aránya 18% (532 fő). A középkorúak, vagyis a 19-60 év közötti népesség aránya 54% (1590 fő). 

A munkaképes korú népesség 2011. januárjában 1806 fő - a népesség 62 %-a. A nyilvántartott munkanélküliek száma 365 fő volt - ez 20,21 %-os munkanélküliségi rátát jelent, az országos mutató 1,98-szorosa.

Oktatás, nevelés

A községi önkormányzat egy bölcsődét (társulás formájában) és két óvodát  tart fenn. A bölcsődébe 16 gyermek jár, 2 csoportba. A 150 óvodai férőhelyre 161 gyermek és 12 óvodapedagógus jutott 2009-ben. A 2009/2010-es tanévben az iskolában a tanulói létszám 322 fő, az alkalmazotti létszám 45 fő. A tanulócsoportok száma 17. A középiskolások döntő többsége Debrecenbe, Püspökladányba és Berettyóújfaluba jár át tanulni.

Kultúra

Biharnagybajom könytára a művelődési házban található, 13.559 kötettel rendelkezik. A községben működő Szűcs Sándor Művelődési Ház várja a kultúra iránt fogékony lakosságot. A művelődési házban működik a civil szervezetek nagy része is. Biharnagybajom híres szülötte a neves néprajzkutató Szűcs Sándor. A Szűcs Sándor Emlékházban rendezett állandó kiállítás a Nagy-Sárrét életét, hagyományait mutatja be. Az emlékház udvarán található a kovácsmúzeum is, valamint itt kaptak helyet a helyi tűzoltóság múzeális gépi eszközei is.

Vallási élet

Nagybajom 1930-ban 4650 lelket számlált, vallásra nézve a lakosság 82%-a református, 14%-a katolikus, 2%-a izraelita volt, a fennmaradó 2% pedig egyéb felekezethez tartozott. A reformátusok temploma a középkorban épült, de elpusztult és a XVII. században újraépítették. Az 1949-es népszámlálás során a község 5142 fős lakosságából a többség (4649 fő) valotta magát reformátusnak. Őket a római katolikusok (381 fő), az evangélikusok (37 fő), majd a görög katolikusok követték (28 fő).

A legutóbbi népszámlálás (2011) adatai szerint 2858 főből 1023 fő tartozott egyházhoz, felekezethez, ebből 930 fő vallotta magát reformátusnak, 73 fő katolikusnak és 20 fő más felekezethez tartozónak.

Ma a lakosság döntőrészt református, kevés kivételt jelent néhány római katolikus. Ők a bárándi Anyaszentegyházhoz tartoznak.

Egészségügy

A háziorvosi ellátásban két orvos vesz részt, ezenkívül fogorvos is működik Biharnagybajomban. Az orvosok munkáját védőnő, valamint anya- és gyermekvédelem segíti. Az idősek klubjában 2009-ben 23 klubtagot, 31 házigondozottat, valamint 57 szociális étkezőt regisztráltak. A településen gyógyszertár van, kórház és mentőállomás 25 kilométerre, Berettyóújfaluban található. Szakrendelő-intézet 16 kilométerre a településtől, Püspökladányban működik. Az állatorvosi körzetek száma kettő.

Sportélet

2007. július 19-én alakult meg a Biharnagybajomi Sportegyesület. A sportélet legjelentősebb képviselője a helyi labdarúgó csapat, amely Megyei II. osztály Déli csoportjában szerepel. A helyi súlyemelő szakosztály  szép sikereket ér el országos versenyeken. Ezenkívül kispályás labdarúgó és karate szakosztály is működik. A községben két bitumenes pálya és egy sportpálya található.

források:
Csiszér Bt.-Ceba Kiadó: Hajdú-Bihar megye kézikönyve
Központi Statisztikai Hivatal
Állami Foglalkoztatási Szolgálat
Községi Önkormányzat adatközlése

 
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top