Kezdőlap » Civilek a pályán » Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány» Bajomi Tanoda folytatása

Bajomi Tanoda folytatása

EFOP-3.3.1-16-2017-00047


Kedvezményezett neve: Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány

A projekt címe: „Bajomi Tanoda folytatása”

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00047

A szerződött támogatás összege: 18.850.000 Ft

Az elnyert támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2017. július 01.

A projekt tervezett befejezése: 2018. december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány sikeres pályázatot nyújtott be a EFOP-3.3.1-16-2017-00047 számon a Tanoda programok támogatása című pályázati felhívásra „Bajomi Tanoda folytatása” címmel.
A projekt rövid leírása:
Tanoda olyan inkluzív szemléletű képesség,- tehetségfejlesztő, értékközvetítő intézmény, amely az alap- és középfokú oktatási intézmény mellett működve az iskolán kívüli foglalkozás keretében halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességét továbbtanulását segíti elő, így csökkentve a lemorzsolódást, javítva a későbbi esélyeiket a munkaerő- piacon való érvényesülésre, és a társadalmi integrációra, mobilitásra.

Tanodánk kiemelt célja:

• Az iskolarendszerű oktatás kiegészítése, hatékonyabbá és eredményesebbé tételének elősegítése a különböző hátrányokkal és tanulási problémákkal küzdők tekintetében, a lemorzsolódás csökkentése, továbbtanulási és szakmaszerzési esély növelése.
• Egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárások-, alternatív, nem formális, informális tanulási formák alkalmazásával járulunk hozzá a HHH és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növeljük esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, az érettségit adó és felsőoktatási intézménybe való bekerüléshez, a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.
• Nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó légkört biztosító tanodai környezetünkkel elősegítjük a személyiség szabad kibontakozását, a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. Növendékeink személyes helyzetükre szabott nevelését, személyiségük fejlesztését biztosítjuk, lehetőséget adva a tanulók képességeik és érdeklődésük alapján szervezett tehetségkibontakoztatására is.
• A családokkal, a szociális-, egészségügyi-és közoktatási intézményrendszerrel, a hátránykompenzációban együttműködő partnerekkel való együttműködés erősítése.


A tanoda program által megvalósítandó rövid távú céljaink:

• tanodások személyiség-, képesség-, készségfejlesztése,
• IKT terület biztos felhasználói szintjének elérése, tanulási motiváció növelése, jövőkép kialakítása, pályaorientáció megvalósítása,
• bevont tanulók számára egyéni fejlesztési terv, egyéni haladási napló vezetése és
• egyéni igényeknek megfelelően szociális, kulturális és lelki segítséget nyújtása,
• társas kapcsolatok kialakítása, kommunikációs készség fejlesztése,
• egészséges életmód elsajátítása,
• szülőkkel való szoros kapcsolat kialakítása, fenntartása,
• szoros együttműködés a horizontális intézményekkel az egyedi problémák kezeléséhez,
• jó gyakorlatok kialakítása, adoptálása és megosztása.


Hosszú távú célok:

• hozzájárulni a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményeinek javulásához,
• közoktatási intézmények körében a hiányzások, lemorzsolódás csökkentése
• tanodások közvetlen és közvetett környezetében pozitív megítélésük esélyének növelése,
• közösségi normák kölcsönös megértése, elfogadó attitűd, multikulturális környezet, kirekesztettség és szegregáció mérséklése,
• társadalmi egészség és aktivitás javítása,
• munkaerő-piaci foglalkoztathatóság esélyének növelése

Sajtóközlemény 2018. december (projektzáró) (Pdf)

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS (további fotók itt)


Bajomi Portéka
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top