A művelődési ház bemutatása

A művelődési ház története

A Sárréten központi szerepet betöltő településükön, a századfordulóra olyan élénk kulturális közélet alakult ki, mely kiemelkedő volt a bihari részeken. 1871-ben jött létre a Népkör, 1878-ban az Önkéntes Tűzoltó Társulat, valamint az Első kiházasítási segédegylet, a Református Dalárda Egyesület. 1897-ben a Második kiházasítási segédegylet, 1901-ben a Polgári Népkör, az Olvasó Egylet és több színjátszó kör. A közel sem teljes felsorolás is jelzi a hagyományok sokféleségét. Az intézményesült közművelődést a kultúrotthon felépítse jelentette. Ez az épület ma is a közművelődés otthona.

A kultúrház elnevezésű intézményt 1949-ben adták át. Tervezőjére, kivitelezőjére vonatkozó okirat nem áll rendelkezésünkre. Azt tudjuk viszont, hogy az állami támogatás mellett a MASZOLAJ jelentős anyagiakat szánt rá és szervezte a társadalmi munkát. Ebben az időben (1949-től 1969-ig) az épületben nagyterem, férfi, női öltöző, vetítő fülke, könyvtári szoba, raktár, előcsarnok, közlekedő folyosó és vészkijárat volt. Az intézmény technikai felszereltsége folyamatosan elavult és hiányos volt. Később a nagyteremből szétnyitható fallal leválasztották a kistermet. Az intézmény működtetője a Községi Tanács volt. Vezetését tiszteletdíjas részfoglalkozású igazgatók látták el. A működési körülmények attól kezdve javultak, miután a fenntartói jogokat a helyi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorolta. A Községi Tanács pedig évi hozzájárulást biztosított. Javult az intézmény személyi és tárgyi feltétele. A kezdeti időkben a ház tiszteletdíjas vezetői gyakran váltották egymást 1972-től a rendszerváltásig Kacska Zoltán főállású népművelőként jelentős erőfeszítéseket tett a település hagyományinak őrzéséért, később néprajzkutatóként és polgármesterként is számos máig ható kezdeményezés elindítója volt. A Dózsa Mg.Tsz. Kezdeményezésére, a meglévő épületet bővítették, melyet 1977. decemberében adtak át rendeltetésének. Az új rész tervezője a Hajdú-Bihar Megyei AGROBER, kivitelezője a helyi Dózsa Mg.Tsz. építőbrigádja volt. A beruházás közel 1 millió forintba került, melynek során a korábbi 458 m2 200 m2-el megnőtt. A kialakított helyiségek kiscsoportos foglalkozások megtartását szolgálják. Az eredeti épület 1975-től nem üzemelt, a tetőszerkezet életveszélyessé válása miatt. A felújítás során jelentős bővítésre nem került sor, azonban több helyiséget átalakítottak. A munkálatok befejezése 1980. második felében történt. A művelődési háznak 1982. januárja óta a Községi Tanács a fenntartója, egyben felügyeleti szerve. A rendszerváltás óta a képviselő-testület vette át ezt a szerepet.

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
Tel: 54/473-606, Fax: 54/473-607, e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu