BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
www.biharnagybajom.hu


„SZŰCS SÁNDOR NYOMÁBAN„ KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT”
EFOP-3.3.2- 16-2016-00134

A kedvezményezett neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A projekt címe: „SZŰCS SÁNDOR NYOMÁBAN„ KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT”
A szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100% vissza nem térítendő
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. február 01.
A Projekt fizikai befejezésének napja: 2019. július 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00134Záró szakmai beszámoló

„SZŰCS SÁNDOR NYOMÁBAN” KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT”

Pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzat nevében 2016-ban a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EFOP-3.3.2-16 azonosító számú pályázatra. Az eredményről 2018 januárjában értesítettek bennünket.
A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési ­oktatási intézmények igényei szerint.

3A tevékenységek az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, vagy nevelési/oktatási intézményekben:
A pályázaton igényelhető maximális támogatás: 25 000 000 Ft, melyet teljes összegben elnyertünk. Együttműködő partnereink a helyi óvodán és iskolán kívül, Bihartorda, Püspökladány, Biharkeresztes iskolái. A szerződést megkötöttük, a megvalósítás megkezdődött és három féléven keresztül zajlott. 2018. február 1-től 2019. július 31-ig.

Együttműködő partnereink voltak a megvalósításban:
• Szűcs Sándor ÁMK Óvoda Biharnagybajom

• Bocskai István Általános Iskola Biharkeresztes

• Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

• Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Bihartordai Tagintézménye

• BSzC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

• Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Biharnagybajom

Valamennyi tevékenységről szakköri naplók, tematikák, szakmai beszámolók, fotók, jelenléti ívek készültek. A különböző tevékenységi formákról összesítő táblázatok készültek.
A fotók feltöltésre kerültek a térképtérre. Valamennyi intézmény táblát helyezett ki a megvalósításról.
Az esélyegyenlőségi programnak megfelelően végeztük tevékenységeinket, ebben esélyegyenlőségi munkatárs volt segítségünkre.
Az összes bevont gyermek: 861 fő Ebből: HH-HHH gyermekek száma 476 fő 55%
Óvodás gyermekek nélkül a bevont tanulók száma: 744 fő, ebből 410 fő
A záró szakmai beszámoló megtekinthető Biharnagybajom település honlapján.

Nemes-Lajsz Julianna
projektmenedzser, szakmai vezető