BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
www.biharnagybajom.hu


„Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház”
EFOP-1.4.3-16- 2017-00014

A kedvezményezett neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A projekt címe: „Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház”
A szerződött támogatás összege: 40.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100% vissza nem térítendő
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. március 01.
A Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. február 28.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00014Megnevezés: Napsugár Biztos kezdet Gyerekház
Székhely: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 17.
Intézmény típusa: önkormányzati intézmény
Szakmai egység működésének formája: Önálló szakmai irányítás alatt álló szervezeti egység
Ellátási terület: Biharnagybajom község közigazgatási területén élő, és ott tartózkodó óvodába még nem járó gyermek illetve szülője.
Munkáltató: Imre-Erdős Szilvia jegyző

Biharnagybajom Község Önkormányzata az EFOP-1.4.3-16 kódszámú Felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása elnevezésű komponensének elnyerésével létrehozta a Napsugár Biztos Kezdet Gyerekházat Biharnagybajomban. A szolgáltatás biztosításának érdekében az Önkormányzat elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek, családok, várandós anyák számára tervezi megvalósítani a szolgáltatást az EFOP-2.1.2-16 „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” tárgyú pályázat benyújtásával.


A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek

A gyerekekre irányuló szolgáltatások kidolgozása során figyelembe vesszük a gyermekek erősségeit, esetleges fejlesztendő területeit és a csoport összetételét. Minden hétnek előre megtervezett menete van. A heti terv fő vezérfonala, hogy a gyermekek testi és szellemi fejlődésének minden szegmensét érintsük a mindennapi foglalkozások során. Igyekeznek úgy szervezni, hogy a hasonló területeket érintő tevékenységek azonos napokra kerüljenek, ezzel is erősítve a gyermekekben a rendszerességet, a szülőkben pedig a kiszámíthatóságot.
A rendszeres foglalkozások célját három csatornán keresztül kívánják elérni:

Szabad játéktevékenység: Gyermekházunkban 7.30-tól - 9.30-ig illetve 11.30-tól – 13.30-ig szabad játéktevékenység zajlik, mely során a gyerekek a szülőkkel együtt fedezik fel a világot, gyakorolják a már elsajátított mozgásformákat, cselekvéseket, tapasztalják meg az alkotás örömét.

Tízórai biztosítása: 9.30-tól - 10.00-ig tart a tízórai étkeztetés. A tízórait a szülőkkel együtt készítik el, figyelembe véve a korszerű, egészséges étkezési alapelveket, a gyerekek életkori összetételét. Törekednek a változatosságra, a szép tálalásra, a zöldség, gyümölcs arányok növelésére. A gyerekek elsajátíthatják és gyakorolhatják az étkezési kultúrát: kézmosás, terítés, evőeszköz, szalvéta használat, pohárból ivás, asztalnál ülve evés, az étel megosztása a társakkal.

A Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres programjai (10.00-tól- 11.30-ig): • Heti rendszerességgel beszéd, nyelvi, kézügyesség és mozgásfejlesztés, a gyerekek életkori sajátosságának megfelelően, játékos formában. (Mondókázás bábok segítségével, verselés, gyerekdalok éneklése stb.)
• Heti két alkalommal beszéd és nyelvi készségek fejlesztés. Célja, hogy a gyerekek szókincse, zenei hallása, ritmikus érzéke fejlődjön, de a napi foglalkozások által a kisgyermekek megismerik a meséket, verseket, mondókákat, mellyel elősegítik azt is, hogy óvodába kerülésekor már ismerősként fogadják azokat. Mivel tapasztalatok szerint a szülők otthon keveset mesélnek, verselnek, mondókáznak a gyerekeikkel, de a gyerekházi foglalkozások révén ők is aktív részesei lesznek a „tanulásnak”, így nagyobb az esélye, hogy otthon is szívesebben foglalkozzanak gyerekeikkel.
• Mesék olvasása alkalmával a mesékhez köthető kézműves foglalkozás tartása, melynek célja a finommotorika fejlesztése, alapanyagok megismerése: tapintás, látás, ízlelés, illetve az elkészítés élményének megtapasztalása.
• Heti két alkalommal mozgásfejlesztés a gyerekházban. Korosztálytól függően először kúszó, mászó, kapaszkodó, ugráló, ütő, gurító, majd futkározó, labdázó mozgásokat végeznek a gyerekek, mellyel nem csak a testüket fejlesztik, de az agyukat is. Szívesebben végzik a gyerekek a mondókákkal, énekekkel összeköthető mozgásokat. Fontos, hogy ne csak a nagy mozgások, hanem a finommozgások is fejlesztésre kerüljenek.
• Heti program része a táplálkozási tanácsadás, egészséges ételek készítése, amin különböző, otthon is olcsón, könnyen és közösen elkészíthető ételeket készítenek az anyukákkal és gyerekekkel együtt. Ezek az alkalmak a közös alkotás és együttlét örömén kívül sok új tapasztalatot nyújtanak a kisgyermeknek, hisz látja az elkészítés fázisait, új anyagokkal ismerkedik meg, gyúr, nyújt, szaggat, ízlel, tapint, ami által a szem-kéz koordinációja is fejlődik.
• A családokkal felelevenítik a néphagyományokat, ünnepekhez köthető játékokat, díszek elkészítését. Különösen odafigyelnek az újrahasznosításra, környezettudatosságra, rámutatva arra, hogy a régi dolgokból kreatívan készült játékok többlet értéket jelentenek a gyerekeknek, és pénztárca kímélők is.
• Megünnepelik a születésnapokat, megtartják az aktuális ünnepnapokat, megemlékeznek a jeles eseményekről. A hétköznapok biztonságot nyújtó, ám hosszú távon monoton ritmusát az ünnepek megtörik. Az egyedi dekorációk, kellékek, rituálék emelkedetté teszik a hangulatot, a gyerekek átérzik a különlegesség élményét, a túláradó érzelmek megélésének lehetőségét.

A szülők számára szervezett tevékenységek (alkalmanként 11.30-tól – 13.30-ig, illetve a szülőkkel előre egyeztetett időpontban nyitvatartási időn kívül): A szülők számára szervezett tevékenységek szakmailag alapvető fontosságúkat, hiszen a korai gyermekkorban a szülői minta meghatározó hatású, elsődleges forrás. Törekszünk a szülői szerep megerősítésére, a szakmailag megfelelő minta nyújtására. A Gyerekház segítséget tud nyújtani a rokoni, családi támaszt, pozitív megerősítést nélkülöző édesanyáknak, akik a mindennapi feladatokkal, a gyermekneveléssel magányosan, elbizonytalanodva küzdenek. A szülői fórumok, rendszeres beszélgetések alkalmat teremtenek az aktuális problémák, kérdések, nehézségek, örömök és sikerek megosztására, feldolgozására. Rendszeres téma a gyermek fejlődésével együtt járó életkori sajátosságok, a fejlesztési lehetőségek, szülői szerepek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési alapelvek és szokások, higiéniai normák, testvérféltékenység, kötődés-leválás stb. Szakemberek meghívásával segítik a szülők képzését, a gyermekek elmaradásának feltárását, a szakszerű fejlesztési lehetőségek megismerését. A védőnő, a háziorvos, a pszichológus az általános tájékoztatáson túl egyéni tanácsadást is tart, szükség szerint felméri a gyerekek állapotát, és megfelelő szakemberhez irányítja a családot. A háztartási ismeretek keretében az édesanyák megtanulják a kézi és gépi varrás, javítás, játék készítés fortélyait. A szülőkkel sütnek-főznek, elsajátítva ezzel a különböző konyhai technikákat, tartósítási eljárásokat. Céluk, hogy az édesanyák egészséges, olcsó, változatos, könnyen elkészíthető ételeket ismerjenek meg, és ezeket beépítsék a család táplálkozási szokásai közé. A Gyerekház rendelkezik mosógéppel, gyermek fürdőkáddal, amit a szülők igény szerint használhatnak. Számítógép, internet használat, és ügyintézés is gazdagítja a szülőknek nyújtott szolgáltatást. Amennyiben ez nehézséget okoz, segítünk az önéletrajz megírásban, állásajánlat beadásában, albérlet keresésben, bármilyen hivatalos levél elkészítésében. A közösségi rendezvények is fontos pillérei a Gyerekház működésének. A helyi közösséget is építő programok lehetőséget adnak a Gyerekház megismertetésére, a helyi lakosság megszólítására, elérésére.