Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» 1 fő óvodapedagógus határozatlan idejű munka

1 fő óvodapedagógus határozatlan idejű munka

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ -Biharnagybajom
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szűcs Sándor ÁMK Óvoda

1 fő óvodapedagógus határozatlan idejű

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Mátyás király utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus oklevél,
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
• Kiváló szintű Kommunikációs készség,
• Kiváló szintű Problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai és személyes önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes-Lajsz Julianna nyújt, a
54/473-606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
-Biharnagybajom címére történő megküldésével (4172 Biharnagybajom,
Várkert utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő
óvodapedagógus határozatlan idejű.
• Elektronikus úton Nemes-Lajsz Julianna részére a
muvhaz@biharnagybajom.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Nemes-Lajsz Julianna, Hajdú-Bihar megye, 4172
Biharnagybajom, Várkert utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Biharnagybajom Község weboldala - 2020. július 15.
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top