Kezdőlap

Online ĂźgyintĂŠzĂŠs

Online ügyintézés

  A NAV előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai (pdf)

Jelenleg a Biharnagybajomi online felületen elérhető és kitölthető Ĺąrlapok


    1. ASP ADÓ szakrendszerhez kapcsolódó Ĺąrlapok listája
        1.1. Bejelentkezés, változás-bejelentés,
        1.2. Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről,
        1.8. Bevallás a helyi iparĹązési adóról 2014,
        1.9. Bevallás a helyi iparĹązési adóról 2015,
        1.10. Bevallás a helyi iparĹązési adóról 2016,
        1.11. Bevallás a helyi iparĹązési adóról 2017,
        1.12. Bevallás a helyi iparĹązési adóról 2018,
        1.13. Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparĹązési adó bevallás,
        1.14. Helyi iparĹązési adóelőleg kiegészítés bevallása,
        1.15. Bevallás a magánszemély kommunális adójáról,
        1.17. Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről,
        1.18. Talajterhelési díj bevallás,
        1.22. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás,
        1.23. Kérelem általános adóigazolás kiállítására,
        1.24. Kérelem adófelfüggesztésre,
        1.26. Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben,
        1.27. Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására,
        1.28. Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem,
        1.29. EgyszerĹąsített részletfizetési kérelem,
        1.30. Megkeresés köztartozás behajtására,

    2. ASP IPAR-KER szakrendszerhez kapcsolódó Ĺąrlapok listája
        2.1. Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban,
        2.2. Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés,
        2.3. Szálláshely megszĹąnésének bejelentése,
        2.4. MĹąködési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához,
        2.5. MĹąködési engedély visszavonási kérelem.

    3. ASP Hagyaték szakrendszerhez kapcsolódó Ĺąrlapok listája
        3.1. Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
        3.2. Nyilatkozat örökösödési jogviszonyról

    4. Gazdálkodás és IVK szakrendszerhez kapcsolódó Ĺąrlapok listája
        4.1. Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról,
        4.2. Fakivágási engedélykérelem, bejelentés,
        4.3. Behajtási engedély iránti kérelem,
        4.4. Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem,
        4.5. Bejelentés, kérelem befogadáshoz,
        4.6. Kérelem felújítási költségek beszámításához.

    5. Általános (több ügytípusban is használható) Ĺąrlapok listája
        5.1. Ĺ°rlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához,
        5.2. Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására.

    6. Nem ASP-s szakrendszerekhez kapcsolódó Ĺąrlapok listája
        6.1. Ĺ°rlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben,
        6.2. Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem,
        6.3. Köztemetési kérelem,
        6.4. Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem,
        6.5. Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem,Bajomi PortĂŠka
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top