Kezdőlap

GallyazĂĄsi ĂŠrtesĂ­tĂŠs


Az E-on hivatalos gallyazási vállalkozója a 2016-2018-as ciklusban:
GTS INVESTMENT KFT.
Levelezési cím: 1171 Budapest , Orgoványi u. 4
web: www.gtsinvestment.hu

Ezúton szeretnénk értesíteni önöket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is folytatódik a település villamos hálózatának biztonsági gallyazása. A gallyazást cégünk megfelelően képzett munkatársai végzik előzetes bejárás és egyeztetés után , kitĹązött ütemterv szerint.
Jelen esetben: 2018. május 21 – június 08
A település gallyazása 4-5 napot vesz igénybe.

A gallyazás két ütemben történik:
1. Gallyazás földről
2. Gallyazás kosaras autóból
A levágott gallyakat rendre összepakoljuk.
A gallyak elszállításában nem vagy nagyon kis részben tudunk szerepet vállalni , ezért kérjük az önkormányzat segítségét.


Gallyazás

Szeretjük és óvjuk a fákat, de a biztonságra is ügyelnünk kell! Éppen ezért fordítunk különös figyelmet a gallyazási munkák szakszerĹą elvégzésére, hogy a környezet megóvása mellett ügyfeleinknek maximális kényelmet és biztonságot nyújtsuk.

Gallyazásnak nevezzük a szabadvezeték-hálózatok mentén lévő fák és bokrok ágainak, gallyainak eltávolítását, mely a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében elkerülhetetlen feladat. Azért van rá szükség, mert a vezetéket megközelítő hajtások balesetet (áramütést), illetve hosszabb-rövidebb szolgáltatás-kiesést okozhatnak.
 
A biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait a fa tulajdonosa (az ingatlan tulajdonosa, kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan növényzet telepítése és tĹąrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert..

Amennyiben szükségét érzi a munkálatokkal kapcsolatos megbeszélésnek (feszültségmentesítés, felügyelet kérése stb.), készséggel állunk rendelkezésre.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha az ingatlan tulajdonosa gallyazási kötelességét nem teljesíti, az elosztói engedélyes a közcélú hálózat mĹąködtetésének törvényben előírt kötelezettsége miatt (2007. évi LXXXVI. törvény) a veszélyt el kell, hogy hárítsa, és a munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tĹąrni köteles.

A gallyazási munkát az elosztói engedélyes rendszerint vállalkozóval végezteti el. Fakitermeléssel foglalkozó szakértő cégek kapnak megbízást, melyek rendelkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással (fakitermelő ismeretekkel) és a szükséges felszereltséggel. A végeredmény azonban nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el, hiszen az elosztói engedélyesnek érthető módon a biztonságos üzemeltetés és a legkisebb költségráfordítás az érdeke. A gallyazás csak a védőtávolságban benőtt ágak eltávolítására terjed ki, a fa többi részének egyébként indokolt metszésére, ritkítására nem. Ezért célszerĹą, ha a gallyazási munkát a fa tulajdonosa végzi el.

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajták
• Acercampestre "Nana" - gömbkoronájú mezei juhar
• Acerplatanoides "Globosum" - gömbjuhar
• Catalpabignoides "Nana" - ernyőskoronájú szivarfa
• Crataeguslaevigata "PaulsScarlet" - pirosvirágú galagonya
• Fraxinusexcelsior "Nana" - gömbkőris
• Fraxinusornus "Mecsek" - mecseki virágos kőris
• Malus x adstringens "Hopa" - díszalma
• Malusbaccata "Street Parade" - bogyós díszalma
• Malus x purpurea "Eleyi" - pirosvirágú díszalma
• Morus alba "Nana" - törpe eperfa
• Prunuscerasus "Umbraculifera" - gömbmeggy
• Prunusfructicosa "Globosa" - gömb-csepleszmeggy
• Sorbusaria - lisztes berkenye
• Sorbusborbásii - Borbás-berkenye

Erdőnyiladék tisztítás
A nagytávolságú villamos energia átvitelt szolgáló távvezetékek olykor erdőt kereszteznek. Az erdőben haladó távvezetékek biztonságos üzemeltetése érdekében erdőnyiladékot szoktak kialakítani. Szélességét szabvány írja elő, a nyiladékban a fák magassága korlátozva van. A nyiladékot időről időre meg kell újítani, hiszen az erdő növényzete igyekszik azt benőni.
Az áramszolgáltatók jogait és kötelességeit ez esetben is különböző jogszabályok és szabványok szabályozzák. A jogszabályok alapján, a gallyazáshoz hasonlóan, elsősorban a tulajdonos, kezelő (erdőgazdálkodó) feladata az erdőnyiladék tisztítása, ha ezt nem végzi el, a munkát az áramszolgáltató jogosult elvégezni. Az áramszolgáltató az erdőnyiladék tisztítási munkát is vállalkozóval végezteti el. A gallyazáshoz hasonlóan jól felszerelt, tapasztalt, szekértelemmel rendelkező vállalkozások kapnak megbízást.

Az erdőnyiladékok talaja általában jó termőképességĹą, többféle célú hasznosítása is lehetséges, pl.: vadgazdálkodás számára takarmánytermesztés. Ilyen irányú tevékenységekkel elérhető, hogy a nyiladéktisztítás ne csak egy kötelezettség, hanem a gazda számára is előnyös lehessen. Az erdő egyben fontos élőhely is, különböző növény - és állatfajoknak ad otthont. Így van ez az erdő részét képező nyiladékokkal is, ezért nagyon fontos, hogy ha lehet, gazdaszemléletĹą erdőgazdálkodó végezze el a nyiladéktisztítási munkát.

Kapcsolódó
• 2007. évi LXXXVI. törvény (VET – villamos energia törvény)
• 2/2013.(i.22) NGM rendelet (villamosmĹą biztonsági övezetére vonatkozó)Bajomi PortĂŠka
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top